Injeksjonsbehandling med Botulinum toxin A (Botox ®):

Ved Hodepineklinikken kan du få Botox behandling mot migrene.

Botox har i studier (ref. 1 og 2) vist å ha forebyggende effekt mot kronisk migrene og er godkjent som forebyggende behandling. Kronisk migrene kalles det når man i løpet av de siste 3 måneder har hatt 15 eller flere dager med hodepine per måneden og hvorav minst 8 av disse dagene er med sikker migrene (ref. 1). Dette må loggføres i en hodepinedagbok. Dersom man har forsøkt annen godkjent forebyggende behandling mot kronisk migrene (betablokkere) uten effekt vil en kunne søke Helfo om å få Botox på blå resept. Søknaden må sendes av behandlingsansvarlig nevrolog.

Botox injeksjonsbehandlingen følger en injeksjonsprotokoll med bestemte injeksjonspunkter (se fig.1) og doser basert på Preempt studiene og protokoller (ref. 2. og 3.)

Fig. 1
Referanser

1. Martelletti P, Katsarava Z, Lampl C, et al. Refractory Chronic Migraine: a consensus statement on clinical definition from the European Headache Federation. J Headache Pain. 2014;28:15–47.

[PMC free article] [PubMed]

2. Aurora SK, Dodick DW, Turkel CC, et al. Onabotulinum-toxin A for treatment of chronic migraine: Result from the double-blind, randomized, placebo-controlled phase of the PREEMPT 1 trial. Cephalalgia. 2010;30:793–803. doi: 10.1177/0333102410364676.

[PubMed] [Cross Ref]

3. Diener HC, Dodick DW, Aurora SK, et al. Onabotulinum-toxin A for treatment of chronic migraine: Result from the double-blind, randomized, placebo-controlled phase of the PREEMPT 2 trial. Cephalalgia. 2010;30:804–814. doi: 10.1177/0333102410364677.

[PubMed] [Cross Ref]

Andre behandlinger

Om hodepine

Les mer

Migrene

Les mer

Ansiktssmerter

Les mer