Migrene

Migrene er en hjernesykdom hvor en får anfallsvis hodepine.
Noen ganger kan man like i forkant av et migreneanfall ha forbigående symptomer som synsforstyrrelser med flimring eller lysglimt for øynene. Dette kalles aura.
Migrene opptrer typisk ensidig og er ofte pulserende i karakter, men det er ikke alltid slik.
Smertene er moderat sterke og forverres ved vanlig bevegelse som å gå eller bøye seg fremover. Migrene ledsages hyppig av kvalme, lys- og lydskyhet.
Et migreneanfall varer vanligvis mellom 4 timer til 3 døgn.

Rundt 10% av befolkningen har anfallsvis migrene.
Det er en sterk arvelig faktor for migrene. Hva som trigger migreneanfall, er individuelt, men noen vanlige årsaker er stress, alkohol, uregelmessig søvn og måltider og hormonsvingninger som menstruasjonssyklus, graviditet, p-piller og overgangsalder.

Noen ganger kan anfallsvis migrene forverre seg slik at en har tilnærmet daglig hodepine. Det vanligste er at en da har en blanding av migrenehodepine og spenningshodepine. Dersom en har mer enn 15 dager i måneden med hodepine, hvor minst 8 av disse er sikker migrene, kaller vi det kronisk migrene.

Hodepineklinikken tilbyr grundig utredning av migrene hvor det gis individuell tilpasset anfallsbehandling og forebyggende behandling. Ved kronisk migrene kan injeksjoner med Botulinum toxin A være et effektivt behandlingsalternativ når andre forebyggende behandlingsalternativ ikke gir adekvat effekt. Effekten av Botulinum toxin A vare fra 4-6 måneder. Etter dette må behandlingen gjentas. Helfo dekker utgifter til Botulinum toxin A (Botox) injeksjonsbehandling av kronisk migrene dersom annen spesifikk profylaktisk behandling kan dokumenteres å ikke ha gitt tilfredsstillende effekt. I slike tilfeller sender vi inn søknad til Helfo om å få dekket behandlingen.

Andre behandlinger

Om hodepine

Les mer

Botoxbehandling

Les mer

Ansiktssmerter

Les mer