Om hodepine

Hodepine er en folkesykdom som de fleste av oss opplever en gang i blant. Det finnes svært mange årsaker til hodepine, noen er hyppige årsaker og noen årsaker er svært sjeldne.

Vi skiller mellom to hovedtyper hodepine:
1. primær hodepine som betyr at hodepinen er en sykdom i seg selv

2. sekundær hodepine som betyr at hodepinen skyldes annen sykdom.

Det er stort sett like mange av de primære og sekundære typene i befolkningen, men de mest vanlige er de to primære: migrene og spenningshodepine

Migrene

Migrene er en hjernesykdom hvor en får anfallsvis hodepine. Noen ganger kan man like i forkant av et migreneanfall ha forbigående symptomer som synsforstyrrelser med flimring eller lysglimt for øynene. Dette kalles aura. Migrene opptrer typisk ensidig og er ofte pulserende i karakter, men det er ikke alltid slik. Smertene er moderat sterke og forverres ved vanlig bevegelse som å gå eller bøye seg fremover.

Botoxbehandlig

Ved Hodepineklinikken kan du få Botox behandling mot migrene. Botox har i studier vist å ha forebyggende effekt mot kronisk migrene og er godkjent som forebyggende behandling.

Ansiktssmerter

Ved ansiktssmerter forstås smerter i ansiktet eller i øyehuler, bihuler, munnhule eller tenner. Den hyppigste formen for ansiktssmerte er såkalt trigeminusnevralgi, en nervesmerte i ansiktets store følenerve. I tillegg finnes det en rekke andre mer ukarakteristiske smertetilstander, som under ett kalles atypiske ansiktssmerter.